Tekst 13 januari

Hieronder de teksten voor de liedjes die gebruikt worden in de dienst van 13 januari 2019

Opw. 553 Laat het feest zijn in de huizen

Laat het feest zijn in de huizen,
mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja -8x-

In de bergen, door de dalen:
hoor ons loflied overal. -3x-
In de hemel en op aarde
als uw glorie komen zal.

Rend Collective – Lighthouse

In my wrestling and in my doubts
In my failures You won’t walk out
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
In the silence, You won’t let go
In the questions, Your truth will hold
Your great love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness. I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore
I won’t fear what tomorrow brings
With each morning I’ll rise and sing
My God’s love will lead me through
You are the peace in my troubled sea
You are the peace in my troubled sea
My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore
Fire before us, You’re the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You’re the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You’re the brightest
You will lead us through the storms
Fire before us, You’re the brightest
You will lead us through the storms
My lighthouse, my lighthouse
Shining in the darkness, I will follow You
My lighthouse, my lighthouse
I will trust the promise
You will carry me safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore (oh-oh-oh-oh-oh)
Safe to shore

Opw. 796 De Leeuw en het Lam

De wereld zal het zien
als Hij straks op de wolken komt,
en elke ketting breekt
en elk gebroken hart viert feest:
wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.

Open elke deur,
maak ruimte voor de hoogste Heer.
Hij is het, die ons redt;
en laat wie nu nog vast zit vrij,
want wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.

Wie kan onze God ooit stoppen? ) 7x
God komt als Hij wil.

Want God is de Leeuw, de koning van Juda,
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
en elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
en elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
elke knie zal voor Hem buigen.

Opw. 717 Stil, mijn ziel wees stil

Stil mijn ziel wees stil,
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds
Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.
God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God…
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt
God U bent mijn God…
Ik rust in U alleen

Hillsong – Surrender

Here I am
Down on my knees again
Surrendering all
Surrendering all
And find me here
Lord as You draw me near
Desperate for You
Desperate for You
I surrender
Drench my soul
As mercy and grace unfold
I hunger and thirst
I hunger and thirst
With arms stretched wide
I know You hear my cry
Speak to me now
Speak to me now
I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more
I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more
Like a rushing wind
Jesus breathe within
Lord have Your way
Lord have Your way in me
Like a mighty storm
Stir within my soul
Lord have Your way
Lord have Your way in me
Like a rushing wind
Jesus breathe within
Lord have Your way
Lord have Your way in me
Like a mighty storm
Stir within my soul
Lord have Your way
Lord have Your way in me
Like a rushing wind
Jesus breathe within
Lord have Your way
Lord have Your way in me
Like a mighty storm
Stir within my soul
Lord have Your way
Lord have Your way in me
Lord have Your way
Lord have Your way in me
I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more
I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more

Lev – Naast je lopen

ijn ziel wat ben je rusteloos
En hart wat ben je bang
Mijn hoofd wat maal je eindeloos
Ik pieker al zo lang

Om dat wat er gebeuren kan
Maar meestal niet gebeurt
Ik weet het maar toch heeft de angst
mijn dag ermee gekleurd

Maar midden in de onrust
Klinkt een zachte stem:

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Uw vrede brengt mijn ziel tot rust
Mijn hart is niet meer bang
Uw woord dat mijn gedachten sust
Maakt dat ik verder kan

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt hij alles goed

Gelukkig wie op God vertrouwt
Gelukkig wie dat doet
Wie heel zijn leven op Hem bouwt
Ooit maakt Hij alles goed
En tot die tijd er is
Blijft Hij naast je lopen

Opw. 808 Ik leef in U

In de holte van Uw hand
draagt U mij, mijn leven lang.
Ook als de wereld mij benauwt,
hoop ik op U, die van mij houdt.
Ik ben meer dan vlees en bloed
en voor zoveel meer bedoeld.
U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:
Heer ik leef in U.
Heer, Uw stem klinkt in de nacht.
Sta ik op, dan juicht mijn hart!
Toen ik verdwaald was, vond U mij;
zelfs van de dood maakt U mij vrij!
U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:
Heer ik leef in U.
Ik leef niet langer voor mijzelf,
maar Christus leeft nu in mij,
Christus leeft nu in mij.
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient
alle eer en glorie, alle eer en glorie!
Ik leef niet langer voor mijzelf,
maar Christus leeft nu in mij,
Christus leeft nu in mij.
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient
alle eer en glorie, alle eer en glorie!
U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:
Heer ik leef in U.
U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.
Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:
Heer ik leef in U.

Opw. 799 In eeuwigheid

De middag kleurde zwart.
De hemel treurde zacht.
Gods Zoon werd aan het kruis geslagen.
Hij werd voor ons vervloekt,
vergoot voor ons zijn bloed.
Zo heeft Hij onze straf gedragen.
Hij gaf één laatste schreeuw.
De hemel keek en zweeg.
Gods Zoon werd naar het graf gedragen.
Een oorlog in het graf:
de dood werd overmand,
op eigen grond voorgoed verslagen.
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!
Opeens bewoog de grond;
de steen werd weggerold.
Volmaakte liefde won zelfs van het graf.
Nee, dood, jij heerst niet meer!
De Opgestane Heer
heeft al je macht gebroken.
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
We zingen halleluja!
Het Lam is opgestaan!
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!
Want Jezus leeft in eeuwigheid:
verrezen Heer, in heerlijkheid,
verheven en verheerlijkt!
Jezus, Hij leeft!
Jezus, Hij leeft!

Opw. 589 Ik wil juichen voor U mijn Heer

Ik wil juichen voor U, mijn Heer
met blijdschap in mijn hart.
Ik wil jubelen voor U Heer
mijn hart is vol ontzag
Ik erken: U, Heer, bent God
en ik behoor U toe.
Mijn aanbidding is slechts voor U
wat ik ook denk of voel.
En ik ga door de poorten met een loflied,
want ik wil U ontmoeten deze dag.
En ik zing U alle lof toe,
‘k hef mijn handen naar U op.
Ik prijs Uw naam,
God van de eeuwigheid.
Ik wil juichen voor U…
Ik erken: U, Heer bent God…
Want de Heer is goed.
Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid, amen!
Ja de heer is goed,
zijn liefde
en zijn trouw
zijn tot in eeuwigheid, amen!
laatste keer:
Ik prijs Uw naam, )3x
God van de eeuwigheid)3x

Opw. 772 Overwinnaar

Ik wil zingen voor de Here.
Hij, de grote Overwinnaar.
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen.
Ik wil zingen voor de Here.
Hij, de grote Overwinnaar.
Hij is mijn God en ik zal Hem prijzen.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
Overwinnaar.
Hij is mijn God, Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Ik wil zingen voor de Here.
Ontzagwekkend in zijn kracht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.
Ik wil zingen voor de Here.
Hij verplettert elke macht.
Mijn Verlosser en ik zal Hem prijzen.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
Overwinnaar.
Hij is mijn God, Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Mijn sterkte, beschermer.
Hij kwam mij te hulp.
Overwinnaar.
Hij is mijn God, Hem wil ik eren.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Overwinnaar.
Zijn naam is Heer, Hij is een krijgsheld.
Overwinnaar.
Machtig in de strijd, hoog verheven.
Hoog verheven, hoog verheven.

 

You might be interested in …