Tekst 14 april

Mighty to save – Hillsong

Everyone needs compassion,
a love that’s never failing
let mercy fall on me
everyone needs forgiveness
the kindness of a savior,
the hope of nations

Savior, He can move the mountains,
my God is mighty to save, He is mighty to save
forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

So take me as You find me,
all my fears and failures,
fill my life again.
i give my life to follow,
everything i believe in,
now i surrender.

Saviour, He can move the mountains,
my God is mighty to save, He is mighty to save
forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

Shine your light and let the whole world see
we’re singing for the glory of the risen King
Saviour, He can move the mountains,
my God is mighty to save, He is mighty to save
forever, Author of salvation,
He rose and conquered the grave
Jesus conquered the grave

Shine your light and let the whole world see
we’re singing for the glory of the risen King

Opwekking 771 Een doel

Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.

Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in Uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Wij zijn gekomen
voor een ontmoeting met U
en wij verlangen
met heel ons hart naar meer van U.

Wat geweldig dat U hier bent!
Heer, ons loflied is Uw troon.
Heel ons wezen is alleen op U gericht.
Voor de troon van Uw genade
mogen wij als kinderen zijn,
daarom vieren wij het leven in Uw licht!

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

o, o, o, o, o (4X)

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

Heer, wij zingen en aanbidden
om Uw goedheid en Uw trouw.
Onze dank en onze liefde zijn voor U.
En er is geen andere reden
waarom wij hier samen zijn.
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!
Wij komen hier voor één doel: dat bent U!

o, o, o, o, o, (2X)

Opwekking 643 Al voor mijn leven is ontstaan

Al voor mijn leven is ontstaan
had U een doel voor mijn bestaan
beschreef mijn dagen in de tijd
U bent het die mij heeft gemaakt
wat U bedacht heeft is volmaakt
en daarom dank ik U altijd

Iedere dag is bijzonder
ieder moment is een wonder

Dit is de dag die U mij geeft
U maakt mij blij
U maakt mij blij
ik prijs U Heer (hoog)
in alles
Dit is de dag die U mij geeft
U maakt mij blij
U maakt mij blij
ik prijs U Heer

Al voor mijn leven is ontstaan
had U een doel voor mijn bestaan
beschreef mijn dagen in de tijd
U bent het die mij heeft gemaakt
wat U bedacht heeft is volmaakt
en daarom dank ik U altijd

Iedere dag is bijzonder
ieder moment is een wonder

Dit is de dag die u mij geeft
U maakt mij blij
U maakt mij blij
ik prijs U Heer
in alles
Dit is de dag die U mij geeft
U maakt mij blij
U maakt mij blij
ik prijs U Heer

Iedere dag is bijzonder
ieder moment is een wonder

Dit is de dag (!) die U mij geeft
U maakt mij blij
U maakt mij blij
ik prijs U Heer
In alles

Dit is de dag die U mij geeft
U maakt mij blij
U maakt mij blij
ik prijs U Heer

U maakt mij blij
ik prijs U Heer
U maakt mij blij
ik prijs U Heer
U maakt mij blij
ik prijs U Heer
U maakt mij blij
ik prijs U Heer

Opwekking 670 – Op Hem rust mijn geloof

Op Hem rust mijn geloof
En hierin vind ik hoop
Dat Jezus Christus
Opstond uit de dood
Geen vreugde overtreft
Het kennen van mijn Heer
En aardse rijkdom
Heeft geen waarde meer

Bevrijd uit het duister
Mogen wij thuis zijn
Bij Gods familie
Wonen bij Hem
Als Uw erfgenamen
Bindt U ons samen
Ons leven geven wij
Tot eer van U

Verbonden als Uw volk
Verenigd in Uw Naam
Één hoop, één Heer
Één roeping om te gaan
Aanbiddend in Uw huis
Zien wij Uw heerlijkheid
En raakt Uw Heil’ge Geest
Ons allen aan

Laten we opstaan
Vol van Gods liefde
Laat ons op weg gaan
Naar mensen in nood
Vertel Jezus’ boodschap
Aan heel de wereld
Dat ieder wordt gered
Die Hem gelooft

En worden wij beproefd
Help ons om in dit land
Te strijden voor
Gerechtigheid en eer
Geen angst weerhoudt ons meer
Als wij de wedloop gaan
Ons leven is gekruisigd met de Heer

Uw rijk verbreidt zich
In heel de wereld
Wie kan bestrijden
Dit machtige vuur
Wij blijven belijden
In moeilijk tijden
Geen helse macht voorkomt
God bouwt zijn kerk

En op die grote dag
Daalt neer bij God vandaan
De heil’ge stad, het nieuw Jeruzalem
Klein houden
Een menigte knielt neer
Aanbiddend voor Gods troon
Één volk gevormd uit elke stam en taal

Wat een bevrijding
Machtige tijding
De Leeuw van Juda
Haalt Zijn stralende bruid
Wat een vervulling
Voor heel de schepping
Van al wat is beloofd
Door Jezus’ komst

Opwekking 763 Ik heb U nodig

Heer, ik kom en beken,
nu ik hier dicht bij U ben:
zonder U val ik uiteen;
leid mijn hart door stormen heen.

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

Mijn schuld zit diep; U kunt erbij.
U vergeeft en reinigt mij.
Waar U bent, daar ben ik vrij;
woon in mij en heilig mij.

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

Leer mijn lied de weg naar U
als verleiding mij omgeeft.
Als ik niet kan staan, leun ik op U.
Jezus, hoop die in mij leeft!

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

O mijn Heer, ik heb U nodig;
elk moment, zo nodig.
U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

U pleit voor mij, U spreekt mij vrij.
O God, ‘k heb U nodig.

Opwekking 774 Ik verlang naar Jezus

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel, verhef Zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaarskroon.

Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor Zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van Uw naam.

U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor Uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt,
mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor Uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.

U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt,
mijn ziel zingt uit:
Heer, U bent oneindig mooi.

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.

Opwekking 612 In Uw aanwezigheid

In Uw aanwezigheid
Kan ik daar ooit zijn
Want ik ben een mens
Zondig en onrein
Maar U gaf Uw Zoon
Om in mijn plaats te staan
En door wat Hij deed
Mag ik binnengaan

En ik kom tot U
Met een open hart
En ik kom tot U
God van mijn verlossing
En ik kom tot U
Zoals ik ben
En ik kom tot U
In aanbidding

U voelt met mij mee
Vreugde en verdriet
U werd ook verzocht
Toch zondigde U niet
Daarom mag ik nu
Met vrijmoedigheid
Komen tot Uw troon
In Uw aanwezigheid

En ik kom tot U
Met een open hart
En ik kom tot U
God van mijn verlossing
En ik kom tot U
Zoals ik ben
En ik kom tot U
In aanbidding

Ohoohoo (x6)
En ik kom tot U!

En ik kom tot U
Met een open hart
En ik kom tot U
God van mijn verlossing
En ik kom tot U
Zoals ik ben
En ik kom tot U
In aanbidding

Mozaiek0318 – Jezus Overwinnaar

Waar U verschijnt
Wordt alles nieuw
Want U bevrijdt
En geeft leven
Elke storm verstilt
Door de klank van Uw stem
Alles buigt voor Koning Jezus
Snel door
U bent de Held
Die voor ons strijdt
U baant de weg van overwinning
Elke vijand vlucht
Ieder bolwerk valt neer
Naam boven alle namen
Hoogste Heer

Voor eeuwig, is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht (en door)
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar!

De duisternis
Licht op door U
De duivel is
Door U verslagen
Dood waar is je macht
Waar is je prikkel gebleven
Jezus leeft en ik zal leven

De schepping knielt
In diepst ontzag
De hemel juicht
Voor onze Koning
En de machten van de hel
Weten wie er regeert
Naam boven alle Namen
Hoogste Heer

Voor eeuwig, is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht (en door)
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar!

Voor eeuwig, is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht (en door)
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar!

Naam boven alle namen (10x)

Voor eeuwig, is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Ongeëvenaarde kracht (en door)
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar!

Ongeëvenaarde kracht (en door)
Ligt in Uw grote naam
Jezus Overwinnaar!

(U bent) Jezus Overwinnaar!
(Ja U bent) Jezus Overwinnaar!

Opwekking 594 – Uw naam is heilig

U bent Ik ben op de troon
Uw naam is heilig
U bent de Christus Gods Zoon
Uw naam is heilig

U bent de Redder die kwam
Uw naam is heilig
U bent het vlekkeloos Lam
Uw naam is heilig

In Uw naam, worden zondaars weer rein
Is vertroosting in pijn
In Uw grote naam
In Uw naam, ligt een veilig bestaan
En kracht om door te gaan
In Uw grote Naam

U bent Ik ben op de troon
Uw naam is heilig
U bent de Christus Gods Zoon
Uw naam is heilig

U bent de Redder die kwam
Uw naam is heilig
U bent het vlekkeloos Lam
Uw naam is heilig

In Uw naam, worden zondaars weer rein
Is vertroosting in pijn
In Uw grote naam
In Uw naam, ligt een veilig bestaan
En kracht om door te gaan
In Uw grote Naam
Instrumentaal

In Uw naam, worden zondaars weer rein
Is vertroosting in pijn
In Uw grote naam
In Uw naam, ligt een veilig bestaan
En kracht om door te gaan
In Uw grote Naam

U bent Ik ben op de troon
Uw naam is heilig
U bent de Christus Gods Zoon
Uw naam is heilig
Uw naam is heilig
Uw naam is heilig
Uw naam is heilig
Uw naam is heilig

Opwekking 796 De Leeuw en het Lam

De wereld zal het zien
Als Hij straks op de wolken komt,
En elke ketting breekt
En elk gebroken hart viert feest:
Wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
En elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
Elke knie zal voor Hem buigen

Opent elke deur,
Maak ruimte voor de hoogste Heer.
Hij is het, die ons redt;
En laat wie nu nog vast zit vrij,
Want wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
En elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
Elke knie zal voor Hem buigen

Bridge;
Wie kan onze God ooit stoppen? (7x)
God komt als Hij wil!

Want God is de Leeuw, de koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
En elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
Elke knie zal voor Hem buigen

You might be interested in …