Tekst 19 Januari

Welkom in Gods huis

Welkom van waar je ook komt
’t maakt niet uit waar je wieg ooit stond
Waar je woont, waar je slaapt
Hoe het wel of niet gaat
Welkom van waar je ook komt

God is de gastheer vandaag
In Zijn huis is er altijd plaats
Kom erbij, hier is hoop
Hoe je leven ook loopt
Want God is de gastheer vandaag

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis

God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv
Of je strafblad maar mee
Want God heeft Zijn deur openstaan

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis

Opwekking 711 – Zijn trouw kleurt de morgen

Zijn trouw houdt mensen op de been.
Ze spant zich uit over allen die U vrezen,
die voor U leven.

Ze laat ons nooit een dag alleen.
Ze wordt al eeuwenlang
en overal geprezen,
U hebt uw trouw bewezen.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen.
Zijn trouw kleurt de morgen
elke dag opnieuw!

Uw trouw vult alles wat bestaat.
Ze is een schild
voor wie moe is en wie bang is
en voor wie hoop mist.

U trekt haar aan als een gewaad.
Ze beurt uw mensen op,
hun hoop wordt weer verfrist,
uw trouw wordt nooit betwist.

Zonen en dochters van dezelfde God,
zing het uit van vreugde,
want Hij laat ons nooit los!

De hemel, zo hoog als de hemel,
zo hoog als de hemel is uw trouw.

Opwekking 808 – ik leef in u

In de holte van Uw hand
draagt U mij, mijn leven lang.
Ook als de wereld mij benauwt,
hoop ik op U, die van mij houdt.

Ik ben meer dan vlees en bloed
en voor zoveel meer bedoeld.

U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.

Sta ik voor het heetste vuur, ik weet:
Heer ik leef in U.

Heer, Uw stem klinkt in de nacht.
Sta ik op, dan juicht mijn hart!
Toen ik verdwaald was, vond U mij;
zelfs van de dood maakt U mij vrij!

U bent God, U bent die U bent.
U blaast mij Uw adem in.
Sta ik voor het heetste vuur, ik leef in U.
U bent sterk, zelfs al ben ik zwak;
U geeft kracht voor elke stap.

Ik leef niet langer voor mijzelf, )
maar Christus leeft nu in mij, )
Christus leeft nu in mij. ) 2x
Mijn Heer, voor eeuwig; U verdient )
alle eer en glorie, alle eer en glorie! )

opwekking 828 – Waardig is Uw Naam

Lam van God
U die alle zonden van de wereld droeg
U die ons met God de Vader heeft verzoend,
U bent waardig

Lam van God
Met Uw lichaam is de hoogste prijs betaald
Met Uw leven is de weg naar God gebaand
U bent waardig

Waardig is Uw naam
Waardig is uw naam
Hemel en aarde zingen: Halleluja!

Waardig is Uw naam
Waardig is Uw naam
Jezus U zij de glorie

Lam van God
Dat als het volmaakte offer werd geslacht
Dat de wil van God de Vader heeft volbracht
U bent waardig

Lam van God
Op de derde dag herrees U uit de dood
Nu ben U met eer en heerlijkheid gekroond
U bent waardig

Waardig is Uw naam
Waardig is uw naam
Hemel en aarde zingen: Halleluja!
Waardig is Uw naam
Waardig is uw naam
Jezus U zij de glorie

Met miljoenen om de troon
Heffen wij dit loflied aan
Glorie aan het Lam
Boven elke macht verhoogd
Heer U draagt de hoogste naam
Jezus Zoon van God

opwekking 830 – vragen

Hoe we ook zwerven, zoekend en vragend,
In onze twijfel laat U niet los,
In onze angst en pijn, waar we ook bang voor zijn,
In onze onrust houdt U ons vast.

[Refrein]
In elke vraag blijft u de heer.
Als oorlog woedt: God, U regeert.
En ik geloof: een ding staat altijd vast,
U bent trouw Heer, U bent trouw Heer.

In al onze chaos blijft U dezelfde.
U bent betrouwbaar, wat ook gebeurt.
In onze angst en pijn, waar we ook bang voor zijn,
Ook als de storm komt, bent U erbij.

Refrein 2x

Heer ik geloof, maar help mijn ongeloof.
Heer ik geloof, laat mij uw waarheid zien.

U bent trouw, Heer, U bent trouw, Heer,
U bent trouw, Heer, tot aan het eind.

U bent trouw, Heer, U bent trouw, Heer,
U bent trouw, Heer, tot aan het eind.

Hillsong Worship – i surrender

Here I am
Down on my knees again
Surrendering all
Surrendering all

And find me here
Lord as You draw me near
Desperate for You
Desperate for You

I surrender

Drench my soul
As mercy and grace unfold
I hunger and thirst
I hunger and thirst

With arms stretched wide
I know You hear my cry
Speak to me now
Speak to me now

I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more
I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more

Like a rushing wind
Jesus breathe within
Lord have Your way
Lord have Your way in me

Lord have Your way
Lord have Your way in me
I surrender
I surrender

I wanna know You more
I wanna know You more
I surrender
I surrender
I wanna know You more
I wanna know You more

opwekking 569 – regeer in mij

Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,
als de zon opkomt elke morgen weer.
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:
neem ook mijn leven in uw hand.
Regeer in mij met al uw kracht
in mijn mooiste droom,
in mijn zwartste nacht.
Er is één ding dat ik U vraag:
o Heer, regeer in mij vandaag.
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:
Heer, neem mijn leven in uw hand.

reyer – jezus overwinner

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstild door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

You might be interested in …