Tekst 10 februari

Opwekking 733 Tienduizend redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,

mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.

Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.

Opwekking 796 De Leeuw en het Lam

De wereld zal het zien
Als Hij straks op de wolken komt,
En elke ketting breekt
En elk gebroken hart viert feest:
Wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
En elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
Elke knie zal voor Hem buigen

Opent elke deur,
Maak ruimte voor de hoogste Heer.
Hij is het, die ons redt;
En laat wie nu nog vast zit vrij,
Want wie kan onze God ooit stoppen?

Want God is de Leeuw, de koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
En elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
Elke knie zal voor Hem buigen

Wie kan onze God ooit stoppen? 7x
God komt als Hij wil.

(Refrein)
Want God is de Leeuw, de koning van Juda
Hij brult, Hij is machtig, Hij wint onze veldslag,
En elke knie zal voor Hem buigen.
En Jezus het Lam, het offer dat kwam
Voor de zonde op aarde, zijn bloed maakt ons vrij,
En elke knie zal buigen voor de Leeuw en voor het Lam,
Elke knie zal voor Hem buigen

Opwekking 655 Ik prijs u met mijn dans

Ik wil zingen voor de Heer en ik verhef mijn stem
want U hoorde mijn schreeuw.
Ik wil zingen voor de Heer en hef mijn handen op,
want U trok mij op uit de put
want U trok mij op uit de put.
En ik zing glorie, halleluja ik prijs Uw grote Naam
ik zing heilig, U bent waardig
ik prijs U met mijn dans
en ik zing glorie, halleluja ik prijs Uw grote Naam
ik zing heilig, U bent waardig
ik prijs U met mijn dans
ja ik prijs U met mijn dans
Heer ik prijs U met mijn dans

Ik wil zingen voor de Heer
en ik verhef mijn stem want U hoorde mijn schreeuw
Ik wil zingen voor de Heer
en hef mijn handen op
want U trok mij op uit de put
want U trok mij op uit de put

En ik zing glorie, halleluja ik prijs Uw grote naam
ik zing heilig, U bent waardig ik prijs U met mijn dans
en ik zing glorie, halleluja ik prijs Uw grote naam
ik zing heilig, U bent waardig ik prijs U met mijn dans
En ik zing glorie, halleluja ik prijs uw grote naam
ik zing heilig, U bent waardig ik prijs U met mijn dans
en ik zing glorie, halleluja ik prijs Uw grote naam
ik zing heilig, U bent waardig ik prijs U met mijn dans
ja ik prijs U met mijn dans
Heer ik prijs U met mijn dans

Opwekking 794 No longer slaves

You unravel me with a melody.
You surround me with a song
of deliverance from my enemies,
‘till all my fears are gone.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.

From my mother’s womb, You have chosen me.
Love has called my name.
I’ve been born again, into Your family.
Your blood flows through my veins.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I am a child of God.

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.

You split the sea so I could walk right through it.
My fears were drowned in perfect love.
You rescued me so I could stand and sing:
I am a child of God.
I am a child of God.
I am a child of God.

I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I’m no longer a slave to fear.
I am a child of God.
I am a child of God.

Today I choose (Brian Doerksen) Opwekking 645

Today I choose to follow You
Today I choose to give my yes to You
Today I choose to hear Your voice and live
Today I choose to follow You

As for me and my house We will serve You
As for me and my house We will spend our lives on You Today

Today I choose to follow You
Today I choose to give my yes to You
Today I choose to hear Your voice and live
Today I choose to follow You

As for me and my house We will serve You
As for me and my house We will spend our lives on You
As for me and my house We will serve You
As for me and my house We will spend our lives on You Today
Wonderful, Counseler, Everlasting Father
Eternal King, Lord of Hosts, willingly we follow

Today I choose to follow You
Today I choose to give my yes to You
Today I choose to hear Your voice and live
Today I choose to follow You

De Weg, De Waarheid En Het Leven, Elly en Rickert

Toen ik klein was had ik dromen
Van een hemels paradijs
Waar ik eens terecht zou komen
Na een hele lange reis
O er waren zoveel wegen
Ik ging ze één voor één
En ik kwam van alles tegen
Maar ze leidden nergens heen
Ze leidden nergens heen

Naar de waarheid wou ik zoeken
Want ik wist dat die bestond
En ik las in dikke boeken
Tot ik dacht dat ik het vond
En ik dronk met volle teugen
Maar m’n vreugde werd verdriet
Want ik leefde in de leugen
De waarheid zag ik niet
De waarheid vond ik niet

Ik verlangde naar het leven
En ik dacht: dan ben ik vrij
Meestal duurde het maar even
Dan ging het weer voorbij
Ik heb overal gezworven
Door een onbekend gebied
Ik ben duizendmaal gestorven
Het leven vond ik niet
Het leven vond ik niet

Toen ik niets meer had te dromen
Aan het einde van de reis
Mocht ik bij m’n Vader komen
In Z’n hemels paradijs
Hij vergaf mij al m’n zonden
Heeft me van mijzelf bevrijd
Toen heb ik de weg gevonden
’t Is Jezus die mij leidt
’t Is Jezus die mij leidt

Thank You Jesus, Jesus Army songs

So many times,
You reached out to me,
But I turned my back ‘cause I didn’t think you had what I need.
Now you’re everything,
You’re everything to me.
I can’t be without you God,
You’re everything.

And I want to say thank you,
I was lost and you found me,
I was dead inside,
And you breathed into me,
And you brought these bones to life.

I want to say thank you,
Thank you for saving me.
Thank you for loving me unconditionally God.

You stood with open arms,
But I ran away.
‘Cause I was scared of the pain that came with trust.
But I came running back,
Into your embrace,
Because I knew you’d still be there,
You’d never leave me God.

And I want to say thank you,
I was lost and you found me,
I was dead inside,
And you breathed into me,
And you brought these bones to life.
I want to say thank you,
Thank you for saving me.
Thank you for loving me unconditionally God.

I don’t deserve you God
I don’t deserve you God

But you keep on loving me anyway.
Oh, You’d never stop loving me God.
And I want to say thank you,
I was lost and you found me,
I was dead inside,
And you breathed into me,
And you brought these bones to life.
I want to say thank you,
Thank you for saving me.
Thank you for loving me unconditionally God.

Opwekking 802 Hier is mijn hart Heer

Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid
Binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

Hier is mijn hart, Heer
Hier is mijn hart, Heer
Spreek uw waarheid
Binnen in mij.

Ik ben van U. Ik ben aanvaard.
Ik ben geliefd en puur gemaakt.
Ik leef opnieuw. Ik adem in.
Ik vind herstel, een nieuw begin.

U bent sterk. U behoudt.
U vergeeft. U bent trouw.
U bent licht. Schijn in mij.
U die leeft, leef in mij.

Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
Spreek uw waarheid
Binnen in mij.

Hier is mijn leven.
Hier is mijn leven.
Spreek uw waarheid
Spreek uw waarheid
Binnen in mij.

U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek Uw waarheid
Binnen in mij

Hier is mijn leven,
Hier is mijn leven,
Spreek uw waarheid.
Binnen in mij.

Spreek uw waarheid binnen in mij

Opwekking 720 God maakt vrij

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.
U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het:

God maakt vrij, God maakt vrij
in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied.
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij, God maakt vrij
God maakt vrij God maakt vrij

Opwekking 795 Amen

Ik geloof in de Zoon.
Ik geloof in de verrezen Heer.
Ik geloof dat ik door Hem ondanks alles triomfeer.

Amen. Amen.
Ja, ik leef!
Ja, ik leef
omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid,
omdat Hij leeft!

Ik lag dood in het graf,
bedolven onder al mijn schuld,
maar Genade riep mijn naam en de steen werd weggerold!

Amen. Amen.
Ja, ik leef!
Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid…

Omdat Hij leeft,
heb ik hoop voor morgen.
Omdat Hij leeft,
ben ik niet meer bang.
Ik weet: Hij heeft mijn lot, mijn toekomst in zijn hand.

Amen. Amen.
Ja, ik leef!
Ja, ik leef omdat Hij leeft.
Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid

Amen. Amen
Ja, ik leef!
Ja, ik leef omdat Hij leeft.

Amen. Amen.
Al wat leeft zingt voor Hem in eeuwigheid, omdat Hij leeft!

You might be interested in …